Het grootste huurplatform van Nederland

Privacy statement

Het is voor Woonnet.nl van groot belang om op een verantwoorde manier om te gaan met gegevens van gebruikers. Hieronder is ons Privacybeleid uiteengezet.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Woonnet.nl gegevens vastleggen in een bestand. Woonnet.nl gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten. Als Woonnet.nl hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Woonnet.nl besluit zijn gegevens via Woonnet.nl aan derden te verstrekken, dan is Woonnet.nl op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Registratie van uw gegevens

De persoonsgegevens die u bij de registratie invult of aan Woonnet.nl doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden opgenomen in de klantenadministratie van Woonnet.nl. Door uw zoekcriteria achter te laten op Woonnet.nl zullen wij u op de hoogte houden van het op Woonnet.nl aanwezige huurwoningenaanbod. Aanmelden is geheel gratis.

Woonnet.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Woonnet.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de hierboven genoemde correspondentie, het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen uw interessegebied vallen.

Uw rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@woonnet.nl. Uw gegevens noodzakelijk voor uw registratie, worden bewaard zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw registratie bij ons.

Beveiliging gegevens

Woonnet.nl wenst uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bij Woonnet.nl heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Op een aantal pagina’s van de Woonnet.nl website kunt u doorklikken naar andere websites. Het beleid (de policies) dat van toepassing is op deze sites ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het beleid van Woonnet.nl. Woonnet.nl is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die wij over u verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze corrigeren of verwijderen. Dit kunt u doen via ‘Mijn Woonnet’ op www.woonnet.nl of door een e-mail te versturen met vermelding van uw naam en adres aan info@woonnet.nl.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s en het aantal bekeken advertenties. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Woonnet.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen

Woonnet.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy statement.